Stichting vrienden van Pitteperk

Stichting Vrienden van Pitteperk is in december 2006 opgericht. De Stichting heeft als doel Zorgboederij Pitteperk te ondersteunen door het verlenen van materiële steun, het werven van fondsen, het wekken van belangstelling voor het werk van Pitteperk en het verbreiden van kennis over het werk van de zorgboerderij.

Stichting Vrienden van Pitteperk biedt hulp bij aanschaf van middelen die niet uit de reguliere (zorg) financiering kunnen worden betaald. Te denken valt aan:

Kortom het gaat om concrete, kleinschalige projecten die voor de hulpboeren-en boerinnen de "kers op de taart" zijn.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Pitteperk wordt gevormd door: