Zorgboerderij

Dagbestedingsactiviteiten

De zorgboerderij biedt veel variatie in aanbod en mogelijkheden. De meest voorkomende werkzaamheden onder professionele begeleiding zijn:

Visie en werkwijze

Het is belangrijk dat iedereen wat bij kan dragen aan onze samenleving. Het werken op een zorgboerderij maakt dat mogelijk voor mensen met een beperking. De boerderij is overzichtelijk en biedt, door haar vele mogelijkheden, kansen voor ontwikkeling en groei in de agrarische sector. Hierbij staan de eigenheid en mogelijkheden van de deelnemers centraal. Zo wordt er gekeken wat voor mogelijkheden de hulpboeren(innen) hebben en waarin ze nog kunnen ontwikkelen. De kracht van deze zorgboerderij ligt vooral in het gewone.

Pitteperk heeft vaste begeleiding op vaste dagen, dit geeft rust, duidelijkheid en structuur voor de hulpboeren(innen).

Elke ochtend word er een werkschema opgesteld door de boer of boerin. Dit wordt weergegeven op een groot bord met hierop de foto’s van de hulpboeren(innen). Onder de foto’s staan de taken die ze die dag hebben. Deze taken worden met behulp van pictogrammen of woorden weergegeven. Het doel hiervan is om de hulpboeren(innen) zo zelfstandig mogelijk te laten werken.

Tijdens het buitenwerken en bij of tussen de koeien moeten de hulpboeren(innen) een rode overall aan en laarzen met stalen neuzen voor de veiligheid. Deze zijn op Pitteperk aanwezig.

Hoe is Pitteperk georganiseerd?

Het agrarisch bedrijf Pitteperk is in 1992 door Peter en Marjan Dreessen overgenomen van de ouders van Marjan. Na zes jaar in Serooskerke het bedrijf opgebouwd te hebben, hebben zij de kans gekregen om op een nieuwe locatie aan de Breeweg te Koudekerke (vlakbij Middelburg) een nieuw bedrijf te bouwen. In 2000 was het bedrijf gebouwd en in juni 2000 werd de boerderij bewoont. 


De begeleiding op de boerderij is in handen van de boer, de boerin en 5 pedagogische begeleidsters. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor stagiaires om hier stage te lopen.  Ook vrijwilligers werken mee en zijn van harte welkom. De intentie is om per zeven hulpboeren(innen) één begeleider in te zetten.
De begeleiding wordt geboden op basis van vooraf gestelde doelen en verwachtingen, die zijn vastgelegd in een individueel zorgplan.

Wie kunnen wij van dienst zijn?

Zorgboerderij Pitteperk is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van een indicatie voor dagbesteding kunnen zij vijf dagen per week op de boerderij terecht.

De kosten worden dan betaald in de vorm van zorg in natura (ZIN) via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Ook zijn er mogelijkheden om op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) de dagbesteding te financieren. Daarnaast kunnen leerlingen uit het speciaal onderwijs stage lopen voor één of meerdere dagen per week.

Vervoer:

Er rijd één achtpersoons bus van TCR om de hulpboeren en hulpboerinnen te vervoeren naar en van Pitteperk.  Verder werken wij met enthousiaste vrijwilligers die de hulpboeren en hulpboerinnen met plezier ophalen en weer thuis brengen.
Het vervoer regelen wij voor diegene die een indicatiebesluit hebben met daarin recht op vervoer.

U bent van harte welkom!

Bent u op zoek naar een passend zorgaanbod binnen de agrarische sector of wilt u daarover graag advies hebben? Wij informeren en adviseren u graag persoonlijk. Ook nieuwe vrijwilligers of stagiaires zijn van harte welkom.

CONTACT

U kunt ons contacteren via infozorgboerderij@pitteperk.nl, of via de zorgtelefoon: 06-40384847. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.30- 16.30 uur, van maandag t/m vrijdag.