• darkblurbg

Voor wie is zorgboerderij Pitteperk

Doelgroep:

 • Psychiatrische problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Re-integratie 

Leeftijd:

 • Jongeren
 • Volwassen
 • Ouderen

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

"Ieder mens heeft evenveel recht op deelname aan de samenleving." citaat Jessica Mouha 

Boerderij Pitteperk vindt het heel belangrijk dat er voor iedereen een plek is in de samenleving.  Deze visie krijgt vorm door het bieden van een veilige basis, een thuis, een (werk)plek waarin iedereen kan zijn wie hij/zij is, zich kan ontwikkelen en gelukkig kan zijn.

 Pitteperk geeft hulpboeren een zinvolle dagbesteding.

 • Hulpboeren worden positief en op een geduldige manier benaderd.
 • Focus ligt op de positieve eigenschappen en kwaliteit van de hulpboeren
 • De hulpboeren worden ondersteunt in het aangaan van sociale contacten.
 • We leveren maatwerk. Beperkingen en voornamelijk ook de mogelijkheden van iedere hulpboer wordt meenomen in begeleiding en benadering.

 

Wie kunnen wij van dienst zijn?

hulpboeren: Op Pitteperk kun je als hulpboer aan de slag. Als hulpboer werk je mee met het reilen en zeilen op de boerderij. Jouw talent staat hierbij voorop. Hou je van werken op een boerderij en heb je een indicatie voor dagbesteding? Neem dan contact met ons op of kom eens langs om kennis te maken. 

vrijwilligers: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel op Pitteperk. Heeft u zin ons zorgteam te komen versterken. Wij hebben een vaste, trouwe en enthousiaste club van vrijwilligers. Zij zorgen net voor dat beetje extra aandacht en ondersteuning, zodat alles op een leuke manier kan blijven stromen. Zo ondersteunen zij ons in het halen en brengen van de hulpboeren, verzorgen van kooklessen, meehelpen op de boerderij, doen mee met een spelletje ‘mens erger je niet’ in de pauze etc. Ook helpen zij mee wanneer we een dagje uit gaan of wanneer we het jaarlijkse kerst- en paasdiner houden. Werkplezier staat hierbij voorop!

stagiaires: Pitteperk is een erkend leerbedrijf. Ben je op zoek naar een maatschappelijke of agrarische stageplaats? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Missie:

Boerderij Pitteperk staat voor:

 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • waar op een verantwoorde wijze voedsel wordt geproduceerd
 • waar veehouderij, zorg, natuur en recreatie geïntegreerd zijn
 • zichtbaar en toegankelijk voor iedereen
 • een plaats waar het voor mensen met een hulpvraag mogelijk is zich persoonlijk te ontwikkelen, opgeleid te worden, met plezier te werken, te genieten en gelukkig te zijn.

 

 

Zorgboerderij Pitteperk biedt GEEN onvrijwillige zorg!

Op onze zorgboerderij hechten we belang aan professionele zorg aan cliënten. Wij geloven erin dat onze cliënten hun doelen van zorg vooral goed kunnen bereiken als zij instemmen met de zorg die wordt verleend.

Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt verleend willen wij niet uitvoeren op onze zorgboerderij en kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze zorgboerderij heeft. Wanneer de zorgvraag van een van onze cliënten dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger wel instemt en de zorg op de zorgboerderij gecontinueerd kan worden. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.

Incidenten:

Wanneer er op onze zorgboerderij een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, en er op dat moment sprake is van verzet van cliënt, beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet zorg en dwang. In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij dezelfde cliënt dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.